signup & get ₹ 5,500 Free

Pools Rummy Marathi

Please enable your location. If already enabled then please wait till we fetch your location.

पूल रमी कशी खेळतात ?

पूल रमीचे १०१ आणि २०१ असे दोन प्रकार आहेत. खेळाडूने आपले गुण १०१ किंवा २०१ पेक्षा कमी राखणे हे या प्रकाराचे उद्दिष्ट्य आहे. तुम्ही या खेळासाठीची किती रक्कम वापरायची हे ठरवू शकता

खेळाचे प्रकार १०१/२०१ पूल
खेळ सुरु करण्यासाठी लागणारे खेळाडू २ किंवा ६
जिंकलेल्या रकमेची विभागणी हो
जास्तीत जास्त तोटा (प्रत्येक फेरीसाठी)td> ८० गुण
चुकीचा शो ८० गुणांचा तोटा
ऑटो ड्रॉप हो
फेरी सोडल्याचे गुण

१०१: पहिला ड्रॉप -२०, मधला ड्रॉप -४० आणि पूर्ण काउन्ट : ८०

२०१: पहिला ड्रॉप -२५, मधला ड्रॉप -५० आणि पूर्ण काउन्ट : ८०

पुन्हा सामील व्हा

१०१ पूल साठी ८० गुणांच्या खाली

२०१ पूल साठी १७५ गुणांच्या खाली

पात्याचे कॅट

२ खेळाडूंच्या खेळासाठी १ कॅट

६ खेळाडूंच्या खेळासाठी २ कॅट

पूल रमीचे नियम:

  • जिंकलेली रक्कम = (एंट्री फी x खेळणारे एकूण खेळाडू ) - क्लासिक रमीची फी
  • खेळाच्या शेवटी ज्या खेळाडूचे सर्वात कमी गुण असतील त्याला विजेता म्हणून घोषित केले जाते
  • जिंकणार्याच्या हातात एक शुद्ध अनुक्रम आणि एक शुद्ध किंवा अशुद्ध अनुक्रम असणे बंधनकारक आहे
  • ज्या खेळाडूने वैध शो केला आहे त्याला ० गुण दिले जातात. तसेच बाकीच्या खेळाडूंना त्यांच्या हातातील पत्त्या प्रमाणे जे पत्ते वैध सिक्वेन्स चा भाग नाहीत त्यांच्या बेरजे प्रमाणे गुण दिले जातात
  • दोन कॅट वापरात असताना तुम्ही एकच पत्ता एका सिक्वेन्स मध्ये दोनदा वापरू शकत नाही
  • प्रत्येक फेरीच्या शेवटी तुमचे गुण आधीच्या गुणात मिळवले जातात. ज्या खेळाडूचे गुण १०१/२०१ किंवा त्या पेक्षा जास्त झाले तर तो खेळाडू बाद ठरवला जातो
  • जर खेळाडूने मधेच खेळ सोडला तर त्याला एंट्री फी मिळत नाही
  • खेळाडू खेळ सुरु असताना डिस्कनेक्ट झाला तर ६ खेळाडूंच्या प्रकारात पुढच्या तीन फेऱ्यांसाठी ऑटोप्ले फिचर सुरु होते आणि २ खेळाडूंच्या प्रकारात ते पुढच्या ५ फेऱ्यांसाठी सुरु होते