signup & get ₹ 8,500 Free

Points Rummy Marathi

Please enable your location. If already enabled then please wait till we fetch your location.

पॉईंट रमी कशी खेळतात ?

याला स्ट्राईक रमी असेही म्हणतात. जो खेळाडू पहिल्यांदा वैध शो दाखवतो तो ती फेरी जिंकतो. खेळाडू प्रत्येक खेळासाठी गुण रक्कम निवडू शकतो

खेळाचा प्रकार पॉईंट्स रमी
खेळ सुरु करण्यासाठी लागणारे खेळाडू २ किंवा ६
पात्याचे कॅट
जास्तीत जास्त तोटा (प्रत्येक फेरीसाठी) ८० गुण
चुकीचा शो ८० गुणांचा तोटा
ऑटो ड्रॉप हो
फेरी सोडल्याचे गुण पहिला ड्रॉप -१०, मधला ड्रॉप - ३० आणि पूर्ण काउन्ट : ८०
परत जॉईन करा हो
खेळ सोडा आणि पुढे जा हो
पुढची फेरी सोडा नाही

पॉईंट रमीचे नियम

  • जिंकलेली रक्कम = (गुण मूल्य x प्रतिस्पर्धी खेळाडूंच्या एकूण गुणांची बेरीज ) - क्लासिक रमीची फी
  • पहिला खेळाडू जो आपला डाव घोषित करतो तो विजेता म्हणून घोषित केला जातो
  • जिंकणार्याच्या हातात एक शुद्ध अनुक्रम आणि एक शुद्ध किंवा अशुद्ध अनुक्रम असणे बंधनकारक आहे
  • दोन कॅट वापरात असताना तुम्ही एकच पत्ता एका सिक्वेन्स मध्ये दोनदा वापरू शकत नाही.
  • प्रत्येक डाव हा फक्त एकाच फेरीचा असतो
  • खेळाडू खेळ सुरु असताना डिस्कनेक्ट झाला तर ६ खेळाडूंच्या प्रकारात पुढच्या तीन खेळ्यांसाठी ऑटोप्ले फिचर सुरु होते आणि २ खेळाडूंच्या प्रकारात ते पुढच्या ५ खेळ्यांसाठी सुरु होते. त्या नंतर खेळाडूला ड्रॉप केले जाते
  • री-एंट्री : जर तुमचे पैसे मधेच संपले तर री-एन्ट्री चा पर्याय तुम्हाला दिसतो. तुमचा बॅलन्स प्रत्येक फेरी नंतर अद्ययावत केला जातो.