Deals Rummy

डील्स रमी कशी खेळतात ?

डील्स रमीचे बेस्ट ऑफ २ (BO२) आणि बेस्ट ऑफ ३ (BO३) असे दोन प्रकार आहेत

बेस्ट ऑफ २: फेर्यां नंतर ज्या खेळाडूचे जास्त गुण आहेत तो खेळाडू विजेता ठरतो.

बेस्ट ऑफ ३: तीन फेर्यां नंतर ज्या खेळाडूचे कमी गुण आहेत तो खेळाडू विजेता ठरतो

खेळाचा प्रकारडील्स रमी
खेळ सुरु करण्यासाठी लागणारे खेळाडू2
पात्याचे कॅट1
जास्तीत जास्त तोटा (प्रत्येक फेरीसाठी)८० गुण
चुकीचा शो८० गुणांचा तोटा
ऑटो ड्रॉपहो
ड्रॉपलागू नाही
पुढची फेरी सोडाहो
परत जॉईन करानाही

डील्स रमीचे नियम :

  • जिंकलेली रक्कम = (एंट्री फी x खेळणारे एकूण खेळाडू ) - क्लासिक रमीची फी
  • जिंकणार्याच्या हातात एक शुद्ध अनुक्रम आणि एक शुद्ध किंवा अशुद्ध अनुक्रम असणे बंधनकारक आहे.
  • जर खेळाडूने मधेच खेळ सोडला तर त्याला एंट्री फी मिळत नाही
  • खेळाडू खेळ सुरु असताना डिस्कनेक्ट झाला तर ऑटोप्ले फिचर पुढच्या ५ खेळ्यांसाठी सुरु होते. त्या नंतर खेळाडूला ड्रॉप केले जाते
  • खेळाच्या शेवटी दोन्ही खेळाडूंचे गुण समान असतील तर विजेता निश्चिती साठी एक ज्यादाचा डाव खेळवला जातो
आता सौदे रम्मी खेळा