signup & get ₹ 8,500 Free

Wow Leaderboard

Please enable your location. If already enabled then please wait till we fetch your location.
Rummy

Mr. RUMMY proudly presents the
winners list for the August month

Top 100- Winners

Position Winners Cashprize
1 pra2204 ₹25000
2 jack2107 ₹15000
3 deepu0342 ₹10000
4 arun82 ₹5000
5 pavancsecse ₹5000
6 ramanammaworrier ₹3000
7 ajjubhai111 ₹3000
8 somasekharv ₹3000
9 vallilogana ₹3000
10 janumannem ₹3000
11 pandu323 ₹2500
12 anna1968 ₹2500
13 sanuch ₹2500
14 rk73 ₹2500
15 kotik ₹2500
16 lakki0 ₹2500
17 mahijoy ₹2500
18 rafik0310 ₹2500
19 shitu9 ₹2500
20 amankanagil ₹2500
21 mekaanand123 ₹2500
22 perkyboy123 ₹2500
23 nknr ₹2500
24 erzascarlet ₹2500
25 talpra ₹2500
26 aaa27 ₹2500
27 ashvin7402 ₹2500
28 naidrish ₹2500
29 nagasaidinesh ₹2500
30 nandhetha ₹2500
31 psd2014 ₹2500
32 ace0311 ₹2500
33 sree2715 ₹2500
34 mohan7675 ₹2500
35 ajaypega ₹2500
36 snehareddy733 ₹2500
37 naresh435 ₹2500
38 chow12 ₹2500
39 hari9100 ₹2500
40 rakilakshmi ₹2500
41 nishant777 ₹2500
42 ak22021989 ₹2500
43 balasaheb777 ₹2500
44 jaisriramjaihanuman ₹2500
45 reedysudhakar ₹2500
46 sonuc8490 ₹2500
47 nravit ₹2500
48 hanuman7777 ₹2500
49 pinkyc8490 ₹2500
50 apathapa ₹2500
51 nnag ₹1500
52 babybaby13 ₹1500
53 somu90 ₹1500
54 chandu234 ₹1500
55 manipara ₹1500
56 gani779 ₹1500
57 rattansingh ₹1500
58 settyrepaka ₹1500
59 lakshmi1991 ₹1500
60 vennasreddy ₹1500
61 awesome341 ₹1500
62 krin35 ₹1500
63 narendramnkr ₹1500
64 umesh101072 ₹1500
65 sandeep365 ₹1500
66 vijayml ₹1500
67 ankbangur ₹1500
68 san555 ₹1500
69 suriya009 ₹1500
70 farook4u ₹1500
71 dropper ₹1500
72 tejanrt ₹1500
73 smvsorgin ₹1500
74 pidikitichandra ₹1500
75 raje007 ₹1500
76 nayan1 ₹1500
77 psvasu0123 ₹1500
78 sabhavimani ₹1500
79 akhileshkumaryadav ₹1500
80 pitchaiah61 ₹1500
81 nniniluupupta ₹1500
82 gri67 ₹1500
83 saleem0096 ₹1500
84 freemanvarma ₹1500
85 usa1959 ₹1500
86 bonampradeep ₹1500
87 dadeep9999 ₹1500
88 rajinikanthbalineni ₹1500
89 prasad14 ₹1500
90 chandut ₹1500
91 nanndini2002 ₹1500
92 indu56 ₹1500
93 jaukabe ₹1500
94 avadhani ₹1500
95 balaji246 ₹1500
96 ramki9866 ₹1500
97 nikjpawar ₹1500
98 maapaa ₹1500
99 prakash962017 ₹1500
100 gnr888 ₹1500

Top 100- Winners

Position Winners Cashprize
1 ramanammaworrier ₹25000
2 naidrish ₹15000
3 ajjubhai111 ₹10000
4 pra2204 ₹5000
5 deepu0342 ₹5000
6 rp1979 ₹3000
7 mekaanand123 ₹3000
8 sanuch ₹3000
9 ace0311 ₹3000
10 shitu9 ₹3000
11 tilakraj82 ₹2500
12 pushpak25 ₹2500
13 kn229 ₹2500
14 salonithapar ₹2500
15 somasekharv ₹2500
16 janumannem ₹2500
17 lakki0 ₹2500
18 poorvisri22112019 ₹2500
19 pinkyc8490 ₹2500
20 jack2107 ₹2500
21 gani779 ₹2500
22 ppr007007 ₹2500
23 erzascarlet ₹2500
24 talpra ₹2500
25 kishoremaram ₹2500
26 settyrepaka ₹2500
27 guruvayur ₹2500
28 cherry2020 ₹2500
29 perkyboy123 ₹2500
30 wara1986 ₹2500
31 lsk120402 ₹2500
32 virudhumeesa ₹2500
33 bhavyabashya20 ₹2500
34 jana87 ₹2500
35 jqkjdr ₹2500
36 balabhavya ₹2500
37 maheshspicy ₹2500
38 vijayml ₹2500
39 ajaypega ₹2500
40 chaitu3456 ₹2500
41 vinohuge ₹2500
42 nnag ₹2500
43 dropper ₹2500
44 chow12 ₹2500
45 babybaby13 ₹2500
46 pavancsecse ₹2500
47 smrinoff ₹2500
48 rakilakshmi ₹2500
49 digitalsreenu ₹2500
50 raje007 ₹2500
51 sangy1984 ₹1500
52 omsaroo ₹1500
53 sajeev09 ₹1500
54 haswi1227 ₹1500
55 vangs1993 ₹1500
56 sherwin29 ₹1500
57 sravsk ₹1500
58 samcruise ₹1500
59 balasaheb777 ₹1500
60 anna1968 ₹1500
61 krin35 ₹1500
62 midhufashions ₹1500
63 dch1942 ₹1500
64 snehareddy733 ₹1500
65 asr9160 ₹1500
66 pandu323 ₹1500
67 pvinaykumarreddy ₹1500
68 bharath3329 ₹1500
69 reedysudhakar ₹1500
70 prasad2603 ₹1500
71 ravi1912 ₹1500
72 kmoremsh ₹1500
73 nknr ₹1500
74 smvsorgin ₹1500
75 madhukarrathod ₹1500
76 kerketta ₹1500
77 tejanrt ₹1500
78 dikshu1 ₹1500
79 raj17c ₹1500
80 vallilogana ₹1500
81 sathvik16 ₹1500
82 sureshkumarb ₹1500
83 pandian33 ₹1500
84 chintu1245 ₹1500
85 chirohan ₹1500
86 nanndini2002 ₹1500
87 veeras977 ₹1500
88 ramkis ₹1500
89 girisada ₹1500
90 tomy1124 ₹1500
91 somnathg ₹1500
92 sandeep365 ₹1500
93 somu90 ₹1500
94 ratntata ₹1500
95 pj537 ₹1500
96 vikkidance ₹1500
97 jagan244 ₹1500
98 shivpaneedi ₹1500
99 dadeep9999 ₹1500
100 awesome341 ₹1500