signup & get ₹ 8,500 Free

Weekend - Top 50 Wagerers

Please enable your location. If already enabled then please wait till we fetch your location.
Rummy

Mr. RUMMY proudly presents the
winners list for the February month

Weekend 1

Position Winners Rewards
1 chaitu3456 ₹20000
2 srahul1234 ₹10000
3 raju1414 ₹5000
4 cherry2019 ₹2500
5 umasuresh59 ₹2500
6 raj2017 ₹2500
7 santoshpagare ₹2500
8 varunsinghal01 ₹2500
9 mallavaram ₹2500
10 raja2580 ₹2500
11 harikrishna512 ₹1500
12 ramaniraviteja ₹1500
13 reddysrocks ₹1500
14 prabhan ₹1500
15 deepu0342 ₹1500
16 vensarka ₹1500
17 ramujyothi ₹1500
18 ushasrip ₹1500
19 chow12 ₹1500
20 mcaniranj ₹1500
21 12997 ₹1500
22 mariyadoss ₹1500
23 luckymzp ₹1500
24 kn229 ₹1500
25 primegame9 ₹1500
26 anthony333 ₹1000
27 kohli95 ₹1000
28 rahulin2005 ₹1000
29 sherwin29 ₹1000
30 wara1986 ₹1000
31 omsaroo ₹1000
32 shitu9 ₹1000
33 lsk120402 ₹1000
34 madhumajji ₹1000
35 vijju24365 ₹1000
36 nk54321 ₹1000
37 sunitamohanta ₹1000
38 ppr007007 ₹1000
39 vardhan585 ₹1000
40 shiganthini ₹1000
41 svenkat4456 ₹1000
42 amankanagil ₹1000
43 san193 ₹1000
44 ak229137 ₹1000
45 rocks8 ₹1000
46 johnny210 ₹1000
47 mrashok848 ₹1000
48 pavancsecse ₹1000
49 telukutla123 ₹1000
50 neelapuprasadreddy ₹1000

Weekend 2

Position Winners Rewards
1 srahul1234 ₹20000
2 amankanagil ₹10000
3 anthony333 ₹5000
4 raamoo5 ₹2500
5 harikrishna512 ₹2500
6 parthipgm ₹2500
7 simran88 ₹2500
8 urmila123 ₹2500
9 tejanrt ₹2500
10 reddy24548 ₹2500
11 radharaghava ₹1500
12 raj2017 ₹1500
13 ashok524 ₹1500
14 jaidarsh ₹1500
15 mounicarasiraju ₹1500
16 drravi78in ₹1500
17 narayana9 ₹1500
18 varunsinghal01 ₹1500
19 sajeev09 ₹1500
20 kohli95 ₹1500
21 aryanrajtoughguy ₹1500
22 sherwin29 ₹1500
23 mallavaram ₹1500
24 kiran332 ₹1500
25 lsk120402 ₹1500
26 ppr007007 ₹1000
27 chaitu3456 ₹1000
28 cherry2019 ₹1000
29 mekaanand123 ₹1000
30 raja2580 ₹1000
31 raju1414 ₹1000
32 vardhan585 ₹1000
33 perkyboy123 ₹1000
34 deepu0342 ₹1000
35 akarsh511 ₹1000
36 maharajashankar ₹1000
37 g550 ₹1000
38 boon2021 ₹1000
39 srini1966 ₹1000
40 ravi1912 ₹1000
41 santoshpagare ₹1000
42 narshima ₹1000
43 yogesh12889 ₹1000
44 rk73 ₹1000
45 shitu9 ₹1000
46 sorachepa440 ₹1000
47 prk1 ₹1000
48 omsaroo ₹1000
49 busebee ₹1000
50 rajinden ₹1000

Weekend 3

Position Winners Rewards
1 varunsinghal01 ₹20000
2 amankanagil ₹10000
3 awesome341 ₹5000
4 harikrishna512 ₹2500
5 salonithapar ₹2500
6 raju1414 ₹2500
7 jaidarsh ₹2500
8 lsk120402 ₹2500
9 mounicarasiraju ₹2500
10 cherry2019 ₹2500
11 balabhavya ₹1500
12 shitu9 ₹1500
13 madhumajji ₹1500
14 nishant3512 ₹1500
15 parthipgm ₹1500
16 murali7171 ₹1500
17 radharaghava ₹1500
18 boon2021 ₹1500
19 umasuresh59 ₹1500
20 raj2017 ₹1500
21 kiran332 ₹1500
22 shiganthini ₹1500
23 wara1986 ₹1500
24 makkam1134 ₹1500
25 mallavaram ₹1500
26 sherwin29 ₹1000
27 deepu0342 ₹1000
28 kishor4393 ₹1000
29 akarsh511 ₹1000
30 san555 ₹1000
31 vardhan585 ₹1000
32 gopalsingh11 ₹1000
33 mariyadoss ₹1000
34 sunitamohanta ₹1000
35 guruvayur ₹1000
36 simran88 ₹1000
37 pandu323 ₹1000
38 vinodrummy12 ₹1000
39 sivaraj4599 ₹1000
40 rk73 ₹1000
41 psvasu0123 ₹1000
42 srinivas8207 ₹1000
43 avinash4060 ₹1000
44 chaitu3456 ₹1000
45 aryanrajtoughguy ₹1000
46 subbuch890 ₹1000
47 sajeev09 ₹1000
48 veeru1987tn ₹1000
49 pranjio ₹1000
50 mu1986 ₹1000

Weekend 4

Position Winners Rewards
1 varunsinghal01 ₹20000
2 deepu0342 ₹10000
3 aksriram92 ₹5000
4 anthony333 ₹2500
5 dropper ₹2500
6 amankanagil ₹2500
7 tejanrt ₹2500
8 raju1414 ₹2500
9 kvk1207 ₹2500
10 maheshrap ₹2500
11 radharaghava ₹1500
12 madhumajji ₹1500
13 msudha19 ₹1500
14 drravi78in ₹1500
15 sivaraj4599 ₹1500
16 mallavaram ₹1500
17 raj2017 ₹1500
18 lsk120402 ₹1500
19 lsnreddy1991 ₹1500
20 harikrishna512 ₹1500
21 leader321 ₹1500
22 salonithapar ₹1500
23 sherwin29 ₹1500
24 shitu9 ₹1500
25 kiran332 ₹1500
26 somnathg ₹1000
27 sajeev09 ₹1000
28 triplemmm ₹1000
29 simran88 ₹1000
30 mu1986 ₹1000
31 genting ₹1000
32 jaidarsh ₹1000
33 akarsh511 ₹1000
34 paturi6699 ₹1000
35 cum987 ₹1000
36 chandut ₹1000
37 psvasu0123 ₹1000
38 santoshpagare ₹1000
39 mrashok848 ₹1000
40 nishant3512 ₹1000
41 makkam1134 ₹1000
42 balabhavya ₹1000
43 perkyboy123 ₹1000
44 subbuch890 ₹1000
45 venuravi ₹1000
46 rambabukantamsetty ₹1000
47 sorachepa440 ₹1000
48 jaukabe ₹1000
49 ramaniraviteja ₹1000
50 vinodrummy12 ₹1000

Weekend 5

Position Winners Rewards
1 nknr ₹20000
2 tejanrt ₹10000
3 cherry2019 ₹5000
4 ponguruk ₹2500
5 srahul1234 ₹2500
6 varunsinghal01 ₹2500
7 amankanagil ₹2500
8 genting ₹2500
9 chow12 ₹2500
10 balabhavya ₹2500
11 radharaghava ₹1500
12 maheshrap ₹1500
13 aksriram92 ₹1500
14 raghumartin ₹1500
15 deepu0342 ₹1500
16 kn229 ₹1500
17 jaidarsh ₹1500
18 shitu9 ₹1500
19 mak1978 ₹1500
20 psvasu0123 ₹1500
21 umasuresh59 ₹1500
22 salonithapar ₹1500
23 primegame9 ₹1500
24 lsk120402 ₹1500
25 girijani ₹1500
26 ramb0009 ₹1000
27 raj2017 ₹1000
28 spaderaj ₹1000
29 drravi78in ₹1000
30 santoshpagare ₹1000
31 mounicarasiraju ₹1000
32 ramaniraviteja ₹1000
33 dvishaln ₹1000
34 vijay958181 ₹1000
35 sajeev09 ₹1000
36 venuravi ₹1000
37 nishant3512 ₹1000
38 uk9278 ₹1000
39 karthicrulz ₹1000
40 akarsh511 ₹1000
41 ak229137 ₹1000
42 sherwin29 ₹1000
43 kiran332 ₹1000
44 thm2525 ₹1000
45 pulipuli1 ₹1000
46 subbuch890 ₹1000
47 alavalavij ₹1000
48 alwaysrocks ₹1000
49 sorachepa440 ₹1000
50 mallavaram ₹1000